Üstün Yetenekliler

Üstün Yetenekli Çocuklar

Üstün Yetenekli Çocuklar

 

Çocuklardaki üstün yeteneğin erken fark edilmesi ve bunun geliştirilmesine olanak tanınması, özellikle eğitimciler için son derece önemli ancak bir o kadar da zordur (Winebrenner, 1992). Dolayısıyla çocukları sınıf içinde çok iyi takip etmek, gündelik konuşmalarındaki farklılıkları anlamaya çalışmak gerekmektedir (Smutny, Walker & Meckstroth, 1997).
Literatürde, üstün yetenekli çocukların genellikle, normal gelişim gösteren çocuklara göre, yetenekli oldukları alanda daha hızlı ilerledikleri vurgulanmaktadır. Ancak üstün yeteneklilik tiplerine göre bu hızlı ilerleme özelliği değişebilir. Özel bir alanda yetenekli olan çocuğun tüm gelişim alanlarında hızlı olması beklenmemelidir. Örneğin, görsel sanat alanında üstün yetenekli olan çocuk sadece bu alanda yaşıtlarından üstün olma özelliği göstererek diğer gelişim alanlarında standart gelişim ritmi izleyebilir (Metin, 1999; Tuğrul, 1994).
Üstün yetenekli çocukların bir ya da birden çok alanda daha hızlı gelişim gösterdikleri ve bu çocukların bazı ortak özellikler taşıdıkları ileri sürülmektedir (Smutny, 1998).
Üstün yetenekli çocukların erken dönemlerinde gözlenen özellikler:
 Bebeklikte olağan dışı ataklık
 Uzun dikkat süresi
 Geniş hayal ve imgeleme gücü
 Uykuya daha az ihtiyaç duyma, enerjik olma
 Gelişimsel dönüm noktalarına daha hızlı ilerleme
 Keskin gözlem yapma
 Aşırı merak duyma
 Güçlü bellek
 Erken ve olağanüstü dil gelişimi
 Hızlı öğrenme yeteneği
 Aşırı duyarlılık
 Akıl yürütme ve problem çözme becerisi
 Mükemmelliyetçilik
 Sayılar, bulmacalar ve yap-bozlar ile oyun becerisini geliştirme
 Kitaplara aşırı ilgi duyma
 Soru sorma
 İlgi alanının oldukça geniş olması
 Gelişmiş mizah duygusu
 Eleştirel düşünebilme
 İcatlar yapabilme
 Aynı anda birkaç işi yapabilme, yoğunlaşabilme
 Yaratıcılık (Jackson & Klein, 1997; Davis & Rimm, 1998).
Bir çocuğun üstün yetenekli olarak görülmesi için yukarıda adı geçen bütün özelliklere sahip olması gerekmemektedir. Üstün yetenekli bir çocukta öne çıkan bir özellik, bir başka üstün çocukta hiç görülmeyebilir. Dolayısıyla bireysel farklılıkların olabileceği dikkate alınmalıdır (Metin, 1999).

Üstün yetenekli çocuklarda gözlemlenen özellikler tüm çocuklarda belli ölçülerde gözlemlenebilen özelliklerdir. Üstün yeteneğin bir göstergesi olabilmesi için bu özelliklerden birçoğunun ilgili yaş grubunun doğal olarak gösterdiği ölçülerin üzerinde bir düzeyde çocukta gözleniyor olması gerekmektedir (Akarsu, 2001).

Akarsu (2001)’nun aktarımına göre üstün yetenekliler alanında çalışan kişilerin belirlediği en yalın tanı ölçütleri şunlardır:
 En az bir yetenek alanında yaşıtlarının üstünde performans gösterme
 Dili etkili kullanma
 Merak ve bazı konulara yoğun ilgi gösterme
 Çabuk öğrenme
 Güçlü bellek
 Yüksek düzeyde duyarlı olma
 Özgün ifade biçimlerine sahip olma
 Yeni ve zor deneyimleri tercih etme
 Kendisinden büyüklerle arkadaşlık yapma
 Yeni durumlara çabuk uyum sağlama
 Okumaya düşkün olma

Üstün Yetenekliler

Daha Fazla Üstün Yetenekliler

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com