Üstün Yetenekliler

Parlak Çocuklar Üstün Yetenekli midir?

Parlak Çocuklar Üstün Yetenekli midir?

Çocuğunuz derslerinde üstün başarı sergiliyor, ödevlerini zamanında ve eksiksiz yapıyor, istenilenleri düzgün ve itinalı bir şekilde öğreniyor ve yerine getiriyor. Çocuğunuz acaba üstün yetenekli midir?

Bu soruya genelde olumlu cevap veremiyoruz. Bu tür özelliklere sahip çocuklar üstün yetenekli olmaktan çok parlak çocuklar olarak adlandırılmaktadır.

Aşağıda parlak çocuk ile üstün yetenekli çocuğa ait özelliklerin bazıları sıralanmıştır.

 

 

Parlak Çocuk                                                           Üstün Yetenekli Çocuk

Cevapları bilir Soru sorar
İlgilidir Meraklıdır
Eğilimlidir Zihinsel ve fiziksel olarak katılımcı
Parlak düşünceleri vardır Garip ve saçma düşünceleri vardır
Çok çalışır Ortalıkta oynar fakat testlerde iyidir
Soruları cevaplandırır Ayrıntıları sorgular
Grubun üstündedir Grubun ötesindedir
İlgiyle dinler Duygusal tepkiler verir ve düşüncelerini söyler
Kolay öğrenir Zaten bilir
Ustalaşmak için 6-8 tekrar yapar Ustalaşmak için 1-2 tekrar yapar
Düşünceleri anlar Soyut düşünür
Akranlarından keyf alır Yetişkinleri tercih eder
Kolayca kavrar Çıkarımlar yapar
Ödevlerini bitirir Projeler tasarlar
Alıcıdır Yoğundur
Doğru kopyalar Yeni tasarım yapar
Okuldan hoşlanır Öğrenmeden hoşlanır
Bilgiyi olduğu gibi alır Bilgiyi kendine göre değiştirir
Bir teknikerdir Bir yenilikçidir
Ezbercidir İyi tahmin edicidir
Düzgün ardışık sunumdan hoşlanır Karmaşıklıkla mücadele eder
Uyanıktır Sinsi bir gözlemcidir
Kendi öğrenmesinden hoşnuttur Kendi kendisini eleştirir

 

Üstün Yetenekliler

Daha Fazla Üstün Yetenekliler

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com