Üstün Yetenekliler

Okul Öncesi Çağdaki Üstün Yetenekli Çocuklar

Okul Öncesi Çağdaki Üstün Yetenekli Çocuklar

Üstün yetenekli çocuklar üzerinde yapılan incelemelerin büyük bir çoğunluğu altı yaş ve üstü çocuklar üzerinde yapılmıştır. Bunun nedenlerinin başında 0-6 yaş grubu çocukların yeteneklerinin herhangi bir araç veya testle ortaya çıkarma zorluğu gelmektedir. Fakat bilinen bir gerçek erken teşhisle erken eğitim programına vakit geçirmeden başlamasının ne kadar önemli olduğudur. Üstün yetenekli, okul öncesi dönemi çocuklarının gelişim ve davranış özellikleri aşağıdaki bölümde açıklanmıştır

 

Yetenek Davranış Özelliği
 

 

 

 

 

 

Zihinsel

1)             Hızlı öğrenir.

2)             Meraklıdır.

3)             Dikkatli ve uyanıktır.

4)             Yaşıtlarına göre ileri düzeyde sözel yeteneğe sahiptir.

5)             Erken yaşta okumaya ve kitaplara karşı ilgisi gelişir.

6)             Kendinden daha büyük çocuklarla birlikte olmaktan hoşlanır.

7)             İlgilerinin peşinden koşar.

8)             Uzun dikkat süresine sahiptir.

9)             Yaşına göre yüksek mizah duygusuna sahiptir.

10)         Yeni ve zor deneyimleri tercih eder.

11)         Elde ettiği bilgileri uzun süre hafızasında tutabilir.

12)         Yaşıtlarına göre problem çözme ve planlama becerisi yüksektir.

 

 

 

Yaratıcılık

1)                  Çok soru sorar.

2)                  Orijinal düşüncelere sahiptir.

3)                  Yalnız çalışmayı tercih eder.

4)                  Öğrendiği yeni bir deneyimi kendisi denemek ve yapmak ister.

5)                  Hayal gücü yaşıtlarına göre yüksektir.

6)                  Bir amaca ulaşmak için pek çok yol düşünür.

7)                  Bazı şeyleri kendi düşüncesi doğrultusunda yapmak ister.

8)                  Yaşıtından beklenmeyen ve ustalık gerektiren cevaplar verir.

 

 

Liderlik

1)                  Yetişkinlerle ve diğer çocuklarla çok kolay iletişim kurar.

2)                  Yeni durumlara kolay uyum sağlar.

3)                  Hedeflere ulaşmak için çalışırken diğer kişilere baskı yapabilir.

4)                  Düşünceleri başkaları tarafından değer görür.

5)                  Yaşıtları tarafından ilk seçilen kişi olarak gözlemlenir.

 

 

 

Müzik

1)        Orijinal tonlar üretir

2)        Tonal hafızasının seviyesini sergileyebilir.

3)        Müzik aktivitelerinden hoşlanır.

4)        Müziğe karşı hassastır.

5)        Örnek ritmi kolaylıkla tekrar eder.

6)        Ritim örneklerini, melodileri ve tonları kolaylıkla ayırt eder.

 

 

 

Resim

1)                  Çizim, boyama gibi etkinliklere ekstra zaman ayırır.

2)                  Canlı varlıkların dışında imgesel objeler çizer.

3)                  Nesneleri ayrıntıları ile hatırlar.

4)                  Yaptıklarından tatmin olur.

5)                  Resim ve plastik sanatlar ile ilgili sanat etkinliklerine önem verir.

6)                  Sanat etkinliklerinde uzun dikkat süresine sahiptir.

7)                  Sanat etkinliklerini düzenleme konusunda planlamacıdır

Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY’ın “Üstün Yetenekli Çocuklar ve Aileleri” adlı kitabından alıntılanmıştır.
Üstün Yetenekliler

Daha Fazla Üstün Yetenekliler

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com