Üstün Yetenekliler

Başarısız Üstün Yetenekli Çocukların Bazı Özellikleri ve Tutumları

Başarısız Üstün Yetenekli Çocukların Bazı Özellikleri ve Tutumları

Yüksek başarılı ve başarısız üstün yeteneklilerin özellikleri ve tutumları üzerinde yapılan araştırmalar sonunda önemli bazı farklılıklar bulunmuştur. Her iki grubun özellikleri ve tutumları birbirleri ile kıyaslanmıştır. Genellikle başarısız ve çok başarısız üstün yetenekli çocuklarda aşağıda sıralanan özelliklerin ve tutumların belirgin olduğu ortaya çıkmıştır. Bunlar,
•Kendilerine karşı az güvenli, moralleri düşük ve bilişsel olarak öğrenme motivasyonuna sahip değillerdir.
•Çalışma alışkanlıkları azdır. Çünkü çalışmayı denedikleri zaman çok iyi öğreneceklerini ümit ederler.
•Sistematik ve planlı çalışmazlar.
•Sosyal durumlarda sevmek ve sevilmekte önemli derecede düşük puan alırlar.
•Anti sosyal olmaya yönelirler, sosyal etkinliklere karşı az ilgilenirler ve akranları ile akademik konuları tartışmaya hiç ilgi duymazlar veya çok az ilgi duyarlar.
•Okul içi ve okul dışı etkinliklerde çok az aktiftirler.
•Öğretmenlerine ve okul çalışmalarına karşı olumsuz tavır ve davranışlar gösterirler.
•Kendilerini bir grupta kabul ettirecek ve onlara satacakları hünerleri vardır. Veya çok azını kullanırlar.
•Macera ve heyecan dolu mesleklerden hoşlandıklarını söylerler.
•Olumsuz benlik kavramı sıfatlarını çok kullanır ve onlara önem verirler.
•Belki de sağlık durumlarına bağlı veya okuldaki tutumlarla ilgili olarak sık sık okula devamsızlık gösterirler.
•Mekanik, resim ve sanat konuları ile ilgilenirler. Fen dalını en kolay ve en çok hoşlandıkları konular, yabancı dil ve matematiği ise en zor ve hiç hoşlanmadıkları konular olarak nitelerler.
•Dil ile ilgili yetenekleri, dile dayalı olmayan alanlardaki yetenekleriden önemli derecede düşüktür.
•Kendi dünyalarına dalmayı ve az atılgan olmayı tercih ederler. Ancak motor kontrol gerektiren durumlarda tepkilerini tutmak ve ayarlamak için daha yeterli olmayı isterler.
•Hayallerinde ve hayalî süreçlerinde daha çok geleceğe oryante olmuş görünürler.
•Anî ödüllerle az ilgilenirler. Gelecek amaçları planlamak için önceden verilen ödüllerden haz alma eğilimi gösterirler.
•Olumsuz davranışlarda birbirlerini desteklerler.
•Okul çalışmalarında başarılı olmak konusunda ümitsizdirler.
•Bazıları okul ve ders konularını çok kolay bulurlar ve bu konuların kendileri için çok anlamsız olduğundan ilgilenmediklerini önemle belirtirler.
•Erkek üstün yetenekli çocuklar kendileri hakkında çok olumsuz duygulara sahiptirler. Kızlar ise kendilerine karşı bazen çok olumlu, bazen çok olumsuz uçlarda değişik duygulara sahiptirler.
Bu özelliklerin hepsinin aynı çocukta olması düşünülmemelidir. Ancak çocuğun durumuna göre bir veya birkaçını sürekli olarak görmek mümkündür. Bu çocukların motivasyon noksanlığı, ilgi noksanlığı ve onlara yapılan dış baskılar ve gerçekleşmesi olanak dışı istekler yüzünden öğrenmeye karşı istenmeyen bir seri tutum ve davranışlar geliştirdikleri görülür, bu tutum ve davranışların türü ve sayısı ile olumsuzluk derecesi çocuğun içinde bulunduğu ortama ve geçmiş yaşantılarına göre değişebilir.
Tüm belirtilenler ışığında bu konumdaki üstün yetenekli çocuğa profesyonel bir yardımın gerekli olduğu unutulmamalıdır.

 

 

 

Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY’ın
“Üstün Yetenekli Çocuklar ve Aileleri” adlı kitabından alıntılanmıştır.

Daha Fazla Üstün Yetenekliler

Copyright © 2016 cocukveegitimi.com